Nahrávám...
Aktualizuji zobrazený obsah
  Hledat
  Logo firmy (zobrazí úvodní stránku)
  Porovnat Košík

  Eprosin Crystal set 5kg - omezení prodeje!! jen práv.osoba+čestné prohl.

  Pro zobrazení informací je nutné být přihlášený
  Jednotka: ks
  Kód: 43434
  Značka: STACHEMA

  Dvousložkový čirý epoxid se dodává v setu s tvrdidlem (složky A+B). Používá se pro lepení, zalévání a laminaci například jako „neviditelné lepidlo“ ve šperkařství nebo jako dekorační vrstva pro zalévání předmětů. EPROSIN® CRYSTAL ani natužená směs se nesmí ředit.
  Lze používat jako zalévací nebo stěrková hmota pro přípravu dekoračních povrchů stolů, podlah apod.

  EPROSIN® CRYSTAL je aditivován přípravky pro zlepšení rozlivu, odpěnění a přípravky pro pomalé žloutnutí
  kompozice.

  Při zalévání různých druhů dekoračních předmětů jako jsou skleněné střepy, keramika, litina,
  flitry, obrázky a podobně je potřeba vždy provést vlastní praktickou zkoušku spotřeby.

  PŘÍPRAVA POVRCHU:
  Betonový podklad musí být vyzrálý (stáří min. 28 dní), suchý max. 4 % zbytkové vlhkosti, čistý, odmaštěný a
  zbavený mechanických a nesoudržných nečistot (prach po broušení atd.), nejlépe zdrsněný či brokovaný.
  Betonový podklad musí být soudržný (pevnost v tahu) min. 1,5 MPa. Jiné povrchy musí být suché, odmaštěné,
  bez pachu. Nejlépe zdrsněné. Nevytvrzenou kompozici lze z povrchu nářadí umýt acetonem.
  TUŽENÍ: výrobek je dodáván v přesném poměru složky A ku složce B - 100:38. Tento poměr je hmotnostní.
  Pokud zpracováváte menší množství než celé balení, doporučujeme užití vah.
  SPOTŘEBA:
  Cca 1,5 kg/m2 při síle vrstvy 1 mm. Praktická spotřeba závisí na hrubosti, struktuře pokladu a velikosti
  zalévaných předmětů.
  ZPRACOVÁNÍ:
  Doporučená teplota podkladu i obou složek před smísením je +15 °C až +20 °C. Promíchat složku A a vmíchat
  složku B. Při mísení je nutné omezit vmíchávání vzduchu do hmoty. Promísení obou složek se provádí
  mechanicky např. elektrickou vrtačkou s vřetenovým míchadlem. Při reakci s tvrdidlem dochází k většímu
  vývinu tepla.
  Doba zpracování: 5 hodin při +20 °C. Doba zpracovatelnosti klesá s rostoucí teplotou a zvyšujícím se
  množstvím zpracovávané směsi.
  Plné vytvrzení: 7 dní při teplotě +20 °C.

  Vzhledem ke změnám v klasifikaci nebezpečnosti následujících výrobků včetně případně setů, které je obsahuje  Eprosin Crystal, složka B

   

  na vysoce toxické pro vdechování nově platí omezení prodeje v následujícím režimu:

  -          Výrobek nesmí být prodán spotřebiteli. Prodej je možný pouze právnické a fyzické podnikající osobě.

  -          Výrobek nesmí být prodán, pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba nemá odborně způsobilou osobu  pro nakládání s látkami vysoce toxickými a je naší povinností požadovat po kupujícím prokázání této povinnosti.