Nahrávám...
Aktualizuji zobrazený obsah
  Hledat
  Logo firmy (zobrazí úvodní stránku)
  Porovnat Košík

  Obchodní podmínky

  1. Úvodní ustanovení

  Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě PROZK s.r.o.

  2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

  Každá objednávka, kterou kupující potvrdí (tzn. vybere patřičné zboží a stiskne tlačítko PŘIDAT DO KOŠÍKU), je považována za závaznou. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

  Objednávka zákazníka je návrhem kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží uvedené v objednávce. Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na serveru v době odeslání objednávky kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných povinných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.

  Prodávající po obdržení objednávky v elektronické podobě, která se vytvoří automaticky po dokončení a odeslání objednávky zašle kupujícímu elektronickou odpověď, v níž potvrdí doručení objednávky.

  Kupující sám nemá možnost objednávku (kupní smlouvu) zrušit - tuto akci provádí pouze prodávající .

  Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem, nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část a nebo celá objednávka kupujícím uhrazena, budou peníze zákazníkovy vráceny na účet.

  Kupující může zažádat o stornování závazné objednávky pouze po dohodě s prodávajícím.

  Slevy a výprodejové akce platí vždy maximálně do vyprodání zásob pokud není uvedeno jinak.

  3. Práva a povinnosti kupujícího

  Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

  Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

  Odstoupení od smlouvy je účinné v okamžiku vrácení nepoužitého zboží prodávajícímu.

  4. Práva a povinnosti prodávajícího

  Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží od našeho přepravce, obdrží kupující ke zboží daňový doklad.

  Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné viz. Ochrana osobních dat.

  Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

  Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující nesplnil svůj závazek odebrat zboží či zaplatit kupní cenu.

  Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem, gsm banking apod.) a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 3 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

  Plnění se považuje za nemožné i v případě, že se přestalo vyrábět či dodávat na náš trh, případně začalo být dodáváno prodávajícímu za vyšší cenu, takže by byl prodej objednaného zboží zákazníkovi za cenu uvedenou v objednávce pro prodávajícího prodělečný (při zohlednění nákladů na dopravu a udržování Internetového obchodu www.astoncentral.cz)

  Odstoupil - li kupující platně od smlouvy, je prodávající povinen vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží sníženou o:

  (I) náklady prodávajícího spojené s vrácením zboží a jeho přípravou k dalšímu prodeji,

  (II) o případné náklady spojené s opakovaným doručováním a uskladněním zboží u dopravce, jakož i

  (III) o částku odpovídající rozdílu mezi zaplacenou cenou zboží a cenou, za kterou prodávající nabídne vrácené zboží k prodeji jako použité, nelze - li je prodat jako nové.

  Prodávající vystaví bez zbytečného odkladu po vrácení zboží kupujícím dobropis a tento zašle kupujícímu k podpisu. Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu vráceného zboží příkazem k úhradě na účet kupujícího nebo poštovní poukázkou na adresu uvedenou kupujícím v objednávce nebo osobně v provozovně prodávajícího, a to do 14 dnů od doručení dobropisu podepsaného kupujícím.

  Slevy a akce na dopravu se netýkají zboží, které je díky svým rozměrům přepravováno jako neskladné.

  Slevy a výprodejové akce platí vždy maximálně do vyprodání zásob pokud není uvedeno jinak. 

  5. Reklamace

  Prodávající ručí za jakost dodaného zboží a ručí též za vady zboží. Prodávající je povinen dodat zboží v jakosti a provedení, jak je objednáno kupujícím a v množství dle průvodních dokladů.


  Vykazuje-li zboží zjevné vady, např. pokud je zákazníkovi předáno v poškozeném balení, je zákazník oprávněn takovéto zboží nepřevzít.
  Pokud dojde k poškození zboží pří dopravě vozidlem na místo určení dodávky, je kupující povinen prodávajícímu předložit  reklamační zápis potvrzený řidičem dopravního prostředku, který zboží kupujícímu dopravil.


  Zjevné množstevní vady (reklamace) musí být uplatněny ihned po převzetí zboží a zápis musí být také potvrzen řidičem, který zboží dopravil. Skryté množstevní vady musí být uplatněny do 24 hodin po obdržení zboží.


  Zboží můžete reklamovat buď písemně, nebo osobně na adrese PROZK s.r.o., Holická 49A, 77900 Olomouc. Společně s dopisem o reklamaci vždy doručte také reklamované zboží, jinak se nejedná o řádné uplatnění reklamace a neběží lhůta pro vyřízení reklamace. V dopise o reklamaci uveďte prosím číslo objednávky, datum nákupu, účet pro vrácení peněz a stručně popište vadu, jak se vada zboží projevuje. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů.

  6. Platební a doručovací podmínky      

  Přepravní společnost TOPTRANS

  Cena přepravy se řídí aktuálním ceníkem přepravní společnosti TOPTRANS.

  Osobní odběr
  Zboží lze vyzvednout na našich provozovnách v Olomouci, Vyškově a Znojmě.

  Závoz naší firmou

  U větších objednávek, na základě telefonické dohody.  Možnosti platby

  Dobírkou

  Bankovním převodem

  Hotově - při osobním odběru


  Doba doručení

  Zboží  odesíláme do 2 pracovních dnů.

  7. Závěrečná ustanovení

  Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

  Na ostatní práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy, která nejsou těmito všeobecně smluvními podmínkami upravena, se vztahují ustanovení obecně závazných právních předpisů především Občanského zákoníku.